Filip Stratyński

Pomagam w zabezpieczeniu firmy przed niepożądanymi skutkami finansowo-prawnymi

W 2021 roku po 21 latach zakończyłem służbę w organach ścigania.

Przez 18 lat pracując m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi zajmowałem się przestępczością ekonomiczną specjalizując się w analizie finansów, budżetów, przepływów pieniędzy, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz oszustwom finansowym i podatkowym.

Z mojego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach powodem zastosowania sankcji prawnych wobec przedsiębiorców oraz firm był brak zrozumienia przez kontrolowanego procedur, przepisów, obowiązujących zasad sporządzania dokumentacji, a także możliwości komunikowania z organami kontrolującymi. Zauważyłem również, że w wielu z tych przypadków, można było uniknąć poważnych konsekwencji, a w niektórych sytuacjach nawet wysokich kar finansowych.

Wykorzystując posiadaną wiedzę pomagam zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firm.

Poprzez

 • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej i zasad postępowania,

 • przygotowanie do kontroli zewnętrznej,

 • analizę dokumentacji i ocenę prawną poszczególnych zdarzeń gospodarczych,

 • wdrożenie procedur postępowania

zmniejszam ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków.

W czasach elektronicznego pieniądza, gdy komputer stał się głównych narzędziem pracy rośnie ryzyko nieświadomego udziału w zdarzeniach mogących mieć potencjalny konflikt z prawem, które to nie koniecznie będą zgodne z wartościami firmy, co z kolei może mieć wpływ na jej markę i wizerunek.

Dzięki uzyskanej wiedzy lub stałej współpracy zminimalizujesz ryzyko wystąpienia negatywnych skutków, będziesz wiedzieć jak oceniać poszczególne zdarzenia gospodarcze pod kątem prawnym oraz jak gromadzić, przechowywać i udostępniać dokumenty na potrzeby różnego rodzaju kontroli.

Jeżeli Twoja firma

 • ma kłopoty związane z kontrolą prowadzoną przez instytucje państwowe lub

 • prowadzisz szeroką działalność i masz wątpliwości co do legalności procedur i poszczególnych zdarzeń gospodarczych,

 • nie wiesz w jaki sposób wyglądają kontakty z instytucjami kontrolującymi,

rozważ udział w krótkiej konsultacji w trakcie której ocenisz przydatność oferowanych usług.

 

W sytuacji podjęcia współpracy uzyskasz

 • wiedzę w jaki sposób przygotować dokumenty do kontroli

 • analizę prawno-karną poszczególnych zdarzeń gospodarczych

 • jakie procedury stosować w obiegu dokumentów

 • jakie procedury wprowadzić zabezpieczając firmę przed niepożądanymi zdarzeniami mogącymi naruszać obowiązujący system prawny.

O mnie

Posiadam 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów i prezentacji poświęconych zagadnieniom dot. przestępstw o charakterze ekonomicznym.

Wykorzystując zdobyte podczas prowadzenia spraw doświadczenie szkoliłem funkcjonariuszy Policji w trakcie doskonalenia zawodowego, prowadziłem wykłady w Szkole Policji w Pile i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prowadziłem również szkolenia w instytucjach i firmach zewnętrznych w zakresie wdrażania procedur antykorupcyjnych. 

Jestem autorem publikacji dot. zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, a także publikacji poświęconych zarządzaniu finansami i równowadze psychicznej w kontekście pracy zawodowej i work-life balance. 

Doświadczenie i zdobyte kompetencje pozwoliły mi skutecznie zarządzać zespołami w zmiennym i stresującym środowisku oraz efektywnie realizować założone cele. 

Rekomendacje

+48 513 703 534

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

konsultacje@filipstratynski.com

Zapisz się na newsletter

.
Przewiń do góry
Rozpocznij czat
1
Potrzebujesz pomocy? Zapraszam
Witam.
W czym mogę pomóc ?